Posted in 协会事务

拿破仑曾经说过,“不想当将军的士兵不是好士兵”。其实每个人心中都有过想独当一面的时候,或许文韬武略的你早就被人赏识,或许才高八斗的你却还没遇上自己的伯乐;现在的你,是否依然渴望着–终有一天,我会带着自己的团队,在学院里,在学校中创出一番自己的天地?那么,就别再犹豫了,工程学院单片机协会换届选举,期待你的参与。你的激情,你的才华,你的想法,都会在协会中尽情绽放!还在等什么,时不我待,赶快行动吧。
                                                                      工程学院单片机协会

                                                                      2011.5.22